O nás

Hlavní výhodou ZIKADA

je jeho velmi vysoký náklad a plošná distribuce všem obyvatelům bez rozdílu zájmů, věku, politické orientace, postavení apod. Účinek inzerce v ZIKADU tedy není omezen okruhem kupujících, jako je tomu u prodávaného tisku. Ten se, samozřejmě, dostává do stejných regionů v podstatně menších nákladech, které jsou i 20x nižší než počty výtisků ZIKADA! (Pozn. red. šotka: Inzerce v nich však není 20x levnější.)

Přitom logicky platí, že stejné procento čtenářů, kteří čtou reklamy v prodávaném tisku, čte inzerci i jinde, tedy i v ZIKADU. Díky výrazně většímu množství výtisků je tedy počet oslovených čtenářů podstatně vyšší!

Noviny ZIKADO jsou dodávány zdarma do všech domácností.

Celá oblast distribuce, tzn. severní a střední Morava, je rozdělena do 7 oblastí. Těm odpovídá 7 regionálních verzí ZIKADA. Inzerentům je tak umožněno za příznivých cenových podmínek zacílit svou inzerci na regiony odpovídající jejich potřebám.

Z historie časopisu ZIKADO

ZIKADO má své kořeny v r. 1920, kdy vydávali v Brně bratři Mojmír a Václav Dobřečtí (předci nynějšího vydavatele) reklamní noviny LOS (Letem Obchodním Světem). Noviny obsahovaly výhradně firemní inzerci a byly distribuovány vlastní roznáškovou službou továrníkům, obchodníkům a vybraným živnostníkům v Brně a Praze. Vycházely až do r. 1941, kdy byli oba vydavatelé, stejně jako řada jiných občanů, zatčeni gestapem za spolupráci s odbojem. Noviny měly velmi pestrou strukturu inzerentů - od bank a pojišťoven, přes výrobce prakticky všeho, až po významnější hotely a restaurace, vydavatele knih apod. Jeho bohatý obsah ukazuje, že domácí ekonomika se dokázala velmi brzy po 1. světové válce vrátit do normálních kolejí a rozvíjet se.

Podnikání bez reklamy bylo už tenkrát nemyslitelné, stejně jako dnes.

ZIKADO navázalo na rodinnou tradici. Začalo vycházet brzy po sametové revoluci, jakmile se trochu více rozvíjelo soukromé podnikání. Vycházelo od roku 1991 v Ostravě, kde bylo první posametovou tiskovinou tohoto druhu. Vyvolalo proto živý zájem nově vznikajících firem. Jejich majitelé uvítali možnost rozsáhlé reklamy pro celé město.

Později, jak rostly požadavky zákazníků, se ZIKADO rychle rozšírilo do dalších měst v okolí až do nynějšího rozsahu distribuce. Ta dnes pokrývá všechna vetší města, často i včetně okolí, na severní Moravě až po Zlín s Otrokovicemi.

Na stránkách ZIKADA vychází ročně kolem 20.000 inzerátů, které každoročně zaplní kolem 2.000 stránek současného formátu! Z původního černobílého provedení formátu A4 se vypracovalo do dvojnásobné velikosti. Jako první tiskovina tohoto druhu na Moravě začala využívat moderní technologii rotačního ofsetu, která umožňuje barevný tisk. Tisk nyní probíhá v tiskárně CZECH PRINT CENTER a.s., v Ostravě.

ZIKADO vychází od r. 1991

a v každém regionu má ve srovnání s jinými, historicky mladšími tiskovinami, dominantní postavení. Velmi bohatý obsah je toho jasným důkazem. Proto je ZIKADO čtenáři i v současné záplavě reklamních tiskovin vyhledáváno a čteno.